Aydın Büyükşehir Belediyesi

Katı atık depolama sahası ve ambalaj atıklarını ayrıştırma tesisi işletmesi