SOLID WASTE REGULAR STORAGE AREAS

Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları, Katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa edilen tesislerdir. Düzenli depolama alanlarında, zemin özel olarak hazırlanmış ve drenajı sağlayacak şekildedir. Ek olarak oluşacak gazın toplanması veya tahliyesi için gaz bacaları içermektedir. Düzenli Depolama Tesislerinin sorunsuz işletilebilmesi için sektörde deneyim sahibi olan firmamız özellikle aşağıda belirtilen kriterlere dikkat etmektedir;

  • Tesisler koku ve tozların çevreye yayılmasını önleyecek biçimde tasarlanmaktadır.
  • İşletme aşamasında depolama tesisine kabul edilen atıklar, sahanın yapısal sağlamlığını bozmayacak, iç ve dış  şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak şekilde güvenlik göz önünde bulundurularak depolanmaktadır.
  • Zemin stabilitesinin geçirimsizlik tabakasına zarar vermeyecek nitelikte olması sağlanmaktadır.
  • Depolama tesisi, izinsiz girişleri engelleyecek  şekilde çevre çiti ve giriş  kapısı ile donatılarak emniyet altına alınmaktadır.
  • Depolama tesisine ulaşım ve depo iç yollarında geçiş her türlü hava şartlarında mümkün olacak şekilde düzenlenmektedir.