VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU

Vahşi depolama alanlarının ıslahı, bu alanların tekniğine uygun şekilde, çevresel risklerinin minimuma indirilmesini sağlayan, yer altı ve yüzey sularına olan etkilerini azaltan, görüntü ve koku problemlerini sıfıra indiren iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Firmamız bu çalışmaları, yeni nesil katı atık yönetimlerinin bir parçası olarak görmekte ve güncel uygulamalarla paralel şekilde yürütmektedir.