Kırklareli Belediyesi

Katı atık bertaraf tesisi işletmesi