TIBBİ ATIK BERTARAFI

Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri tıbbi atıkların ayrı toplama yapılmadan insan sağlığını tehdit edecek şekilde uzaklaştırılmamasıdır.

Tıbbi atıklar yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. Bu atıklar çok miktarda tehlikeli madde içererek, sağlık personeli, hastalar, toplum sağlığı ve çevre açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Tıbbi atıklar enfekte olmalarının yanı sıra tehlikeli kimyasallar, ilaçlar, toksinler, radyoaktif maddeler, gibi tehlikeli maddeleri de içermektedirler.

Atık yönetimi alanında elde ettiğimiz bilgi ve deneyimi tıbbi atık bertaraf alanına aktararak insan sağlığına zararsız hale getiriyoruz.

BAŞLICA TIBBİ ATIKLAR

  • Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını,
  • Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven v.b)
  • Diyaliz atıklarını (atık su ve ekipmanlar),
  • Karantina atıklarını, 
  • Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini,
  • Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri,
  • Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b.ni, (insani patolojik atıklar),
  • Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini
  • Enjektör iğnelerini, İğne içeren diğer kesicileri, Bistürileri, Lam-lameli, Kırılmış diğer cam v.b. nesneleri, kapsamaktadır.