Hakkımızda

Atık geri kazanımı, bertarafı ve ıslahı konusunda yenilikçi teknolojilerini hayata geçirilmesini sağlayan, atık yönetim yönetmeliğine uygun olarak çevre ve şehircilik bakanlığı izin ve lisans hakkına sahip olan şirketimiz; 1995 yılından itibaren katı atık düzenli depolama sahalarının işletilmesi, tıbbi atık bertaraf hizmetleri ve yenilenebilir enerji alanında çöp gazından enerji üretimi hizmeti vermektedir. Girdiğimiz tüm alanlarda başarılı olarak ülkemiz ve dünyamız için değer üretmeye devam ediyoruz.