Previous
Next

Gelecekte daha iyi bir yaşam için yenilenebilir enerji

TIBBİ ATIK BERTARAFI

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI İŞLETMESİ

KATI ATIK BERTARAFI

YENİLENEBİLİR ENERJİ - BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU

Yatırımlarımız ile ülkemize değer katmaya devam ediyoruz

0 +
Yıllık Deneyim
0 +
Tamamlanan Proje
0 +
Devam eden Proje

Devam Eden Projeler

TIBBİ ATIK DESTEK HATTI

TEKİRDAĞ       : 0282 262 60 88
ISPARTA          : 0530 661 78 62
KEŞAN             : 0553 128 17 84

Sıkça Sorulan Sorular

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurudur.

Yerleşimlerin çöpleri belirli saatlerde Belediyelerce alınarak Katı Atık Transfer İstasyonlarına veya Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine götürülür.

Katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa edilen tesislerdir.

Korunan alanlarda katı atıkların bertarafı amacıyla düzenli depolama tesisleri inşaa edilmektedir. Ayrıca; Katı Atık Transfer İstasyonu yapılması, Yeni Bertaraf sistemlerinin araştırılması ve Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu, çöp konveyörleri ve nakil araçlarının temini sağlanmaktadır.

Enfeksiyöz atık, Patolojik atık, Kesici-Delici atıklardır. Genel olarak sağlık kuruluşlarından, tıbbi laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinden kaynaklanan, aşağıda belirtilen atıklar tıbbi atık olarak nitelendirilir.

Biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir.

Biyokütlenin kimyasal içeriğinde karbonun yanı sıra hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve daha küçük oranlarda alkali, alkali toprak ve ağır metaller içeren atomlar vardır. Ana bileşenleri, karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise, biyokütle enerjisi olarak tanımlanır.

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80’i fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaları Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak sıralanabilir.