KATI ATIK BERTARAFI

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurudur.

Korunan alanlarda katı atıkların bertarafı amacıyla düzenli depolama tesisleri inşaa edilmektedir. Ayrıca; Katı Atık Transfer İstasyonu yapılması, Yeni Bertaraf sistemlerinin araştırılması ve Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Katı Atık Bertaraf Yöntemlerimiz

Düzenli Depolama: Katı atıkların zemini özel olarak hazırlanmış, drenajı sağlanmış ve oluşacak gazların toplanması için gaz toplama bacaları yerleştirilmiş alana depolanması ve üzerinin toprak örtü ile kapatılması. Bir düzenli depolama tesisinde; Tartı, Geçirimsiz Hücre, Drenaj Sistemi, Gaz Kontrol, Kompaktör ve Buldozer, Gaz Kontrol, Günlük Örtü tabakaları bulunur.

Geri Kazanım: İçerisinde geri kazanılarak tekrar ürün yapmaya uygun atıkların (kâğıt-karton, plastik, cam v.b) ayrılarak tekrar geri kazanılması.
Kompost: Organik esaslı katı atıkların aerobik (oksijenli) veya anaerobik (oksijensiz) ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddedir.

 

KATI ATIK BERTARAF HİZMETLERİ

  • Rehberlik – Danışmanlık
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Projelerinin Hazırlanması
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi