GÜNEKAB – METAN GAZINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Bölgemizde toplanarak deponi sahamıza getirilen ve burada nihai bertarafı gerçekleştirilen atıklardan, anaerobik bakteri faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çöp gazı %40 ila %60 arasında CH4(Metan) gazı içeriğine sahiptir. Oluşan gaz deponi sahasından özel olarak imal edilmiş ve konumlandırılmış hatlarla santrale getirilmekte, 5000 m3 hacimli membran balonda stabilizasyonu sağlanarak kurulu gücü 1,2 Mw olan gaz motoruna iletilmekte ve deponi gazından elektrik üretimi sağlanmaktadır. Sürdürülebilir çevre anlayışı ve teknoloji işbirliğinin başarılı örneklerinden olan projemiz, 3.600 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sera gazı emisyonunu azaltmakta ve koku problemiyle etkin şekilde baş edilmesini sağlayarak bölgeye değer katmaktadır. 

anlaşmalı boşanma