Isparta

-Tıbbi atık bertarafı tesisi işletmesi
-Katı Atık depolama sahası işletmesi
-Tıbbi atık tesis yapımı