GÜNEKAB – GÜNEY EDİRNE KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

Tesisimize Keşan, İpsala, Enez Belediyeleri başta olmak üzere civar beldeler ve diğer atık üreticilerinden evsel atıklar gelmektedir. Çevreye zarar vermeyen sağlıklı bir katı atık dolgusu elde etmek için çöpler sahaya kontrol edilerek ve tartılarak alınır. Atık kodları dışında sahaya tehlikeli ve tehlikesiz atık kabulü kesinlikle yapılmamaktadır. Atıklar depolanma alanına alındıktan sonra, saha görevlisi tarafından yönlendirilir ve atığın dökümü başlatılır. Atıklar, boşaltma alanına dökülürken uygun iş makineleri ile yayılır ve yerleştirilir.  Nihai yüksekliğe ulaştığında toprak örtü ile kapatılarak gaz oluşumu için uygun koşullar sağlanır. Bu sayede koku ve uçuşma gibi çevreyi olumsuz etkileyebilecek sorunların önüne geçilmektedir. Tesisimize 25 yıl boyunca yaklaşık 1.594.000,00 ton katı atık depolanması beklenmektedir.

Ayrıca Tesis bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinde bölgeden toplanan tıbbi atıkların steril hale getirilerek nihai bertarafı sağlanmaktadır. Tıbbi Atık Sterilizasyon ünitemiz yıllık ortalama 150.000 kg tıbbi atığın sterilizasyonunu gerçekleştirmeye devam etmektedir.