Ereğli/Zonguldak

Katı atık depolama alanı rehabilitasyonu inşaatı