Antalya Büyükşehir Belediyesi

Katı atık düzenli/düzensiz depolama sahası işletmesi