Bilgi Bankası

Firma olarak, uzman kadromuzla Çevre ve Atık Yönetimi ilie ilgili Belediyelerimize ve özel sektöre;

  • Rehberlik - Danışmanlık
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Projelerinin Hazırlanması
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi
  • Tıbbi Atık Toplama, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi
  • Geri Dönüşüm Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi

          hizmetlerini sunmaktayız.