TIBBİ ATIK BERTARAFI

Hastane, dispanser, sağlık ocağı ve muayenehane gibi tedavi merkezlerinde oluşan, kullanılmış ilaç ve enjektör atıkları, ameliyat ve tedavi sırasında oluşan atıklar tıbbi atık sınıfına girer. Tıbbi atıklar bulaşıcı hastalıklara neden olabileceği için diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalıdır.

BAŞLICA TIBBİ ATIKLAR

 • Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını,
 • Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven v.b)
 • Diyaliz atıklarını (atık su ve ekipmanlar),
 • Karantina atıklarını, •   Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini,
 • Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri,
 • Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b.ni, (insani patolojik atıklar),
 • Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini
 • Enjektör iğnelerini
 • İğne içeren diğer kesicileri,
 • Bistürileri,
 • Lam-lameli,
 • Kırılmış diğer cam v.b. nesneleri, kapsamaktadır.