KATI ATIK BERTARAF HİZMETLERİ

  • Rehberlik - Danışmanlık
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Projelerinin Hazırlanması
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı
  • Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi